Disclaimer

De teksten op Tutje.nl zijn door mij zelf geschreven. Ik steek hier veel tijd in, dus deze teksten mogen niet zonder vooraf verleende toestemming worden gebruikt.

Tutje.nl krijgt regelmatig producten toegezonden ter review. Dit zal altijd in of onder het artikel worden vermeld. Hierbij geldt vanzelfsprekend dat een gesponsord en/of toegezonden product mijn mening onder geen beding zal beïnvloeden.

Ik kan het mij niet voorstellen dat je de foto’s van Tutje.nl wilt gebruiken –  het creatieve deel in mij  beperkt zich enkel tot mijn brein – maar mocht je dit toch willen, dan is dit alleen toegestaan indien hier vooraf toestemming voor is verleend. Uiteraard dient er dan ook een link naar mijn website te worden geplaatst, in het kader van de bronvermelding.

Tutje.nl